JQ

מרכז שניידר - מצוינות רפואית

מרכז שניידר הינו מרכז רפואי שלישוני יחיד מסוגו בישראל ובמזרח התיכון, בית החולים מספק תחת קורת גג אחת את כל שירותי הרפואה המודרנית המורכבים ביותר ומסמל עידן חדש ברפואת הילדים בישראל.

התורמים שלנו

עמותת ילדים שלנו מבקשת להודות לכלל תומכיה ושותפיה שמאפשרים את העשייה הייחודית והחשובה

הקהילה למען הילדים

רצים למען הילדים שלנו 27/2/15

עסקים למען הקהילה

ספר השוקולד שלי | אלינוער רבין

רוצים להנות ממבחר מתכוני שוקולד וגם לתרום לשיפור רווחת הילדים המטופלים במרכז שניידר ?
בספר המהודר, שנכתב בעברית ובאנגלית, מובאים סיפוריהם של 30 שוקולטיירים מוכרים ומוכשרים, שכל אחד מהם תרם
כשלושה מתכונים מתוקים מפרי מטבחו.
Jump to page content